Bán hết
Cleaning kit package for
T9+/N8PRO+/N8+/T8+/T8AIVI+
The bundle includes: DEEBOT Buddy Kit *1 Set + Dust Bag * 3 Pcs+Disposable Mopping Pads *25pcs    
RM215.00 MYR
Bán hết
Miếng lau dùng một lần cho
DEEBOT T10 Family / N8 Family / T8 AIVI / T9 Family
Dễ dàng sử dụng và ném. Thiết kế dùng một lần khiến người dùng có thể vứt bỏ ngay sau khi sử dụng. Khử nhiễm hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Nó có thể loại bỏ hiệu quả các...
RM72.00 MYR
Bạn đã đăng ký thành công!
Email này đã được đăng ký