Bán hết
Half-Year Package for DEEBOT OZMO 920/950
Half-Year Package for DEEBOT OZMO 920/950 includes: 1, Buddy Kit * 1 Set; 2, Washable Mopping Pad * 2 Sets (6pcs);
RM214.00 MYR
Bán hết
Miếng lau có thể giặt được cho DEEBOT OZMO 920 / OZMO 950
Hợp tác với DEEBOT OZMO 920/950 để lau ướt. Thích hợp cho mọi loại nền đất cứng.
RM62.00 MYR
Bạn đã đăng ký thành công!
Email này đã được đăng ký