Gói nửa năm cho DEEBOT OZMO 920/950
Gói nửa năm cho DEEBOT OZMO 920/950 bao gồm: 1, Buddy Kit * 1 Bộ; 2, Miếng lau có thể giặt được * 2 Bộ (6 cái);
RM312.00 MYR
Giảm giá
Miếng lau có thể giặt được cho DEEBOT OZMO 920 / OZMO 950
Hợp tác với DEEBOT OZMO 920/950 để lau ướt. Thích hợp cho mọi loại nền đất cứng.
RM57.00 MYR RM48.00 MYR
Bạn đã đăng ký thành công!
Email này đã được đăng ký