"Thỏa thuận người dùng Ecovacs" ("này Thỏa thuận") là thỏa thuận pháp lý liên quan đến việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs bởi và giữa bạn (hoặc được gọi là "người dùng " là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký, đăng nhập, sử dụng và duyệt các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs) và Ecovacs Robotics Holdings Limited ("Ecovacs") và các chi nhánh của nó.

Ecovacs nhắc bạn đọc kỹ và hiểu đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận này, đặc biệt là các điều khoản miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý, quyền tài phán và luật hiện hành cũng như các điều khoản khác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của bạn. Chúng tôi sẽ nhắc bạn đặc biệt chú ý khi sử dụng văn bản in đậm hoặc gạch dưới.

 • Hiệu lực của Thỏa thuận
 • Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn nhấp vào “Đồng ý” với Thỏa thuận này bằng cách nhấp vào nút trong thủ tục đăng ký tài khoản và hoàn tất đăng ký tài khoản Ecovacs của mình, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản quy định dưới đây.
 • Bạn đồng ý rằng Ecovacs có quyền đơn phương sửa đổi Thỏa thuận này và các điều khoản dịch vụ liên quan bằng cách công bố sửa đổi đó trên các trang web có liên quan thông qua thông báo trước bằng văn bản cho bạn. Thỏa thuận này hoặc các điều khoản dịch vụ liên quan như được sửa đổi sẽ thay thế hiệu quả các điều khoản dịch vụ ban đầu khi chúng được công bố trên trang web của Ecovacs. Thỉnh thoảng bạn có thể truy cập trang web của Ecovacs để kiểm tra các điều khoản dịch vụ mới nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs sau khi có thông báo về việc sửa đổi Thỏa thuận này, bạn sẽ được coi là đã đọc, hiểu và chấp nhận đầy đủ Thỏa thuận này như đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với sửa đổi đó, bạn phải ngừng ngay việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs.
 • Bạn xác nhận rằng khi bạn bắt đầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs, bạn sẽ có năng lực hành động dân sự theo luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nếu bạn không có năng lực dân sự như vậy theo luật và quy định của khu vực tài phán nơi bạn cư trú, bạn phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (“Người giám hộ”) trước khi bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Ecovacs. Mặt khác, Ecovacs sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hậu quả bất lợi nào mà bạn phải gánh chịu do việc đăng ký sau đó và việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs, đồng thời có quyền hủy bỏ Thỏa thuận này và các thỏa thuận dịch vụ khác giữa Ecovacs và bạn (nếu bất kỳ) sau khi nhận thức được tình huống như vậy.
 • Tài khoản và mật khẩu Ecovacs Bạn không cần đăng ký tài khoản Ecovacs khi truy cập trang web Ecovacs www. ecovacs. cn. Tuy nhiên, một số chức năng nhất định của trang web và APP cũng như các sản phẩm và dịch vụ liên quan có thể yêu cầu bạn phải đăng ký tài khoản Ecovacs. Tài khoản Ecovacs của bạn bao gồm tên tài khoản và mật khẩu. Bạn có thể đăng nhập bằng tên tài khoản đã đặt (bao gồm tên người dùng, số điện thoại di động, địa chỉ email) và mật khẩu. Trong quá trình sử dụng tài khoản, để bảo mật tài khoản của bạn, dựa trên các thiết bị đầu cuối khác nhau cũng như thói quen sử dụng của bạn, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp xác minh khác nhau để nhận dạng bạn. Ví dụ: nếu tài khoản của bạn được đăng nhập lần đầu tiên trên một thiết bị mới, chúng tôi có thể nhận dạng bạn bằng cách sử dụng mật mã cộng với mã kiểm tra, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã xác minh SMS và xác minh thông tin sử dụng dịch vụ.
 • Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp và hợp lệ của thông tin đăng ký; bạn không được mạo danh người khác và không được công bố bất kỳ thông tin nào dưới danh nghĩa của người khác; không sử dụng tài khoản đã đăng ký với mục đích xấu để khiến Ecovacs hoặc những người dùng khác nhận dạng sai bạn hoặc đánh lừa. Chúng tôi bảo lưu quyền ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn ngay lập tức và một mình bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ đó.
 • Ecovacs đặc biệt nhắc nhở bạn giữ an toàn cho số tài khoản và mật khẩu của mình. Khi bạn hoàn thành việc sử dụng tài khoản của mình, bạn nên đăng xuất an toàn. Trách nhiệm đối với việc hack hoặc đánh cắp mật khẩu do bạn xử lý sai là của riêng bạn.

  Trong trường hợp thông tin tài khoản của bạn bị mất, nếu bạn cần lấy lại thông tin tài khoản, vui lòng cung cấp thông tin tương ứng theo Yêu cầu lấy lại tài khoản của Ecovacs và đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác và hợp lệ. Nếu thông tin được cung cấp không đáp ứng các yêu cầu hoặc không vượt qua được quy trình xác minh bảo mật của Ecovacs, Ecovacs có quyền từ chối cung cấp dịch vụ truy xuất tài khoản. Ecovacs có quyền tính các khoản phí bổ sung to cung cấp dịch vụ truy xuất tài khoản, dịch vụ phí sẽ được công bố trên trang web của Ecovacs nếu được áp dụng. mà đối phó với vấn đề này.

  •  Nếu bạn thấy rằng tài khoản hoặc mật khẩu của mình đã bị người khác sử dụng trái phép hoặc bị sử dụng một cách bất thường, bạn đồng ý liên hệ trực tiếp với Ecovacs thông qua [trang web chính thức: ecovacs . com, địa chỉ email:customerservice@ecovacs. com, số điện thoại:18443268227] để thông báo tình hình liên quan và gửi tất cả các bằng chứng liên quan chứng minh rằng tài khoản nói trên thuộc về bạn, để xin phong tỏa tài khoản. Sau khi loại bỏ các rủi ro bảo mật có liên quan, bạn có thể đăng ký kích hoạt lại tài khoản nói trên. Bạn đồng ý rằng Ecovacs không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào mà bạn phải gánh chịu vì những lý do trên. Ecovacs có quyền tính phí bổ sung cho các dịch vụ giải quyết vấn đề này.
  • Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình trong 6 tháng liên tiếp, bằng cách sử dụng tài khoản Ecovacs hoặc các phương tiện khác đã được Ecovacs chấp thuận, Ecovacs có quyền hủy/xóa tài khoản và bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản đó để đăng nhập vào trang web Ecovacs, APP hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan.
  • Bạn sẽ cần cung cấp điện thoại di động của riêng mình hoặc thiết bị liên lạc khác cần thiết để đăng ký và sử dụng mạng. Bạn nên bảo quản tốt tài khoản và mật khẩu Ecovacs của mình. Trong trường hợp đăng nhập bằng tài khoản người dùng và mật khẩu chính xác, người sử dụng tài khoản được coi là bạn và mọi hành động được thực hiện sẽ được coi là do bạn thực hiện. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện bởi bất kỳ người dùng tài khoản nào đăng nhập bằng mật khẩu chính xác hoặc đáp ứng quy trình xác minh danh tính của chúng tôi.
  • Nhân viên của Ecovacs (bao gồm nhưng không giới hạn ở quản trị viên diễn đàn và trang web của Ecovacs, nhân viên dịch vụ khách hàng, v.v. ) sẽ không yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào trong tài khoản Ecovacs của bạn. Nhân viên Ecovacs sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu tài khoản Ecovacs của bạn.
  Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng

   Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định hiện hành cũng như các điều khoản của "Chính sách quyền riêng tư của Ecovacs" để bảo vệ, thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn một cách hợp lý. Xin lưu ý rằng "Chính sách quyền riêng tư của Ecovacs" là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận người dùng này và là một phần của Thỏa thuận này. Vui lòng đảm bảo đọc kỹ các điều khoản của "Chính sách quyền riêng tư của Ecovacs". Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa nội dung của các điều khoản bảo vệ thông tin cá nhân trong Thỏa thuận này và “Chính sách quyền riêng tư của Ecovacs” và Thỏa thuận này không nêu rõ nội dung bảo vệ thông tin cá nhân thì nội dung của “Chính sách quyền riêng tư của Ecovacs” sẽ được ưu tiên áp dụng.

   Sản phẩm, dịch vụ và phí của Ecovacs

   • Các sản phẩm và dịch vụ mà Ecovacs cung cấp cho bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm, trang web, ứng dụng trực tuyến, v.v. mà Ecovacs cung cấp cho bạn.
   • Ngoài việc mua sản phẩm, bạn hiểu và đồng ý rằng, trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Ecovacs có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ bổ sung tương ứng trong tương lai và tính một khoản phí nhất định cho bạn. Ecovacs sẽ đặt thông tin về tiêu chuẩn tính phí, phương thức tính phí, phương thức mua hàng hoặc các chính sách tính phí có liên quan khác đối với các sản phẩm và dịch vụ ở vị trí dễ thấy trên các trang web hoặc phần mềm ứng dụng trực tuyến liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ. Nếu bạn từ chối thanh toán các khoản phí đó, bạn không được sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tương ứng đó.
   • Bạn hiểu và đồng ý rằng, trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Ecovacs có thể sửa đổi và thay đổi các tiêu chuẩn và phương pháp tính phí của các dịch vụ tính phí theo nhu cầu thực tế và cũng có thể bắt đầu tính phí một số dịch vụ hiện đang được cung cấp trong tương lai miễn phí hoặc không tính phí. Trước khi có những sửa đổi, thay đổi hoặc bắt đầu tính phí nói trên, Ecovacs sẽ thông báo trực tiếp cho bạn hoặc thông báo trên vị trí nổi bật của trang web dịch vụ tương ứng. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi, thay đổi hoặc nội dung trả phí ở trên, bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ.
   • Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn cũng như quyền sử dụng đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs, bạn nên mua các sản phẩm và dịch vụ có liên quan từ trang web chính thức của Ecovacs hoặc nhà phân phối được chỉ định. Mặt khác, trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Ecovacs không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý tương ứng nào đối với sản phẩm.
   • Mặc dù các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs có thể được sử dụng hoặc truy cập trên toàn thế giới, nhưng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs không có sẵn cho tất cả hoặc ở tất cả các quốc gia/khu vực. Nếu bạn chọn truy cập trang web bên ngoài các quốc gia/khu vực (sau đây gọi là "quốc gia/khu vực mục tiêu") nơi Ecovacs cung cấp hỗ trợ cho các sản phẩm và dịch vụ, bạn nên chủ động truy cập các trang web đó và tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định hiện hành. pháp luật địa phương. Bạn hiểu và đồng ý rằng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs không được thiết kế để sử dụng ở các quốc gia/khu vực không được nhắm mục tiêu và một số hoặc tất cả các tính năng của sản phẩm và dịch vụ có thể không khả dụng hoặc không phù hợp để sử dụng ở các quốc gia/khu vực đó. Ecovacs không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc bạn truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs ở các quốc gia/khu vực không thuộc mục tiêu.
   Sở hữu trí tuệ
    • Trừ khi có quy định cụ thể khác, nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, đồ họa, v.v. ) của các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp theo Thỏa thuận này, phần mềm dựa vào khi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, cũng như các nhãn hiệu và biểu tượng thương mại khác được sử dụng trên các sản phẩm và dịch vụ, cũng như bản quyền, bằng sáng chế, quyền nhãn hiệu hoặc các quyền liên quan khác của chúng sở hữu trí tuệ và các quyền và lợi ích hợp pháp được sở hữu hoặc cấp phép bởi Ecovacs.
    • Quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm và dịch vụ trên cũng như bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác của Ecovacs đều được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể sử dụng hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Ecovacs hoặc chủ sở hữu quyền liên quan.
   Dịch vụ dựa trên phần mềm

     Bạn có thể cần tải xuống phần mềm trong quá trình sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs. Đối với những phần mềm này, Ecovacs cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng và không độc quyền. Bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm cho mục đích truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs. Vui lòng đọc kỹ "Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối ứng dụng Ecovacs" để biết nội dung liên quan đến giấy phép nêu trên. Xin lưu ý rằng "Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối ứng dụng Ecovacs" là một phần không thể thiếu của Thỏa thuận người dùng này.

     Sản phẩm hoặc Dịch vụ do Bên thứ ba cung cấp

      Xin lưu ý rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Ecovacs có thể truy cập các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Trong những trường hợp như vậy, ngoài việc bạn tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn cũng phải tuân thủ thỏa thuận sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Ecovacs và các bên thứ ba chịu trách nhiệm riêng đối với các tranh chấp có thể xảy ra trong phạm vi các quy định pháp luật và thỏa thuận.

      Thay đổi, Tạm dừng, Chấm dứt Dịch vụ
       • Ecovacs có thể thực hiện các thay đổi đối với sản phẩm và dịch vụ, đồng thời có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ.
       • Bạn hiểu và đồng ý rằng Ecovacs có quyền quyết định chiến lược kinh doanh của riêng mình. Trong trường hợp sáp nhập, phân chia, mua lại hoặc chuyển giao tài sản trong Ecovacs, Ecovacs có thể chuyển giao các tài sản liên quan trong dịch vụ này cho bên thứ ba; nếu Ecovacs tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của mình, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo rõ ràng để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến việc sở hữu và sử dụng thông tin cá nhân của bạn và bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của mình , và có được sự đồng ý trước của bạn một cách hợp lệ. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các công ty và/hoặc tổ chức mới sở hữu thông tin cá nhân của bạn tiếp tục bị ràng buộc bởi chính sách này thông qua các hợp đồng, v.v. Nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu công ty và/hoặc tổ chức nói trên xin lại sự cho phép rõ ràng của bạn.
       • Nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra, Ecovacs có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn:
      • Bạn đã vi phạm các luật và quy định có liên quan hoặc Thỏa thuận này;
      • Bạn chưa thanh toán các khoản phí phải trả cho việc sử dụng hoặc truy cập các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs đúng hạn và đầy đủ;
      • Theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền.
       • Bạn nên tự sao lưu dữ liệu được lưu trữ trong các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs. Nếu dịch vụ của bạn bị chấm dứt, Ecovacs sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo hệ thống hoặc qua email ít nhất chín mươi (90) ngày trước khi chấm dứt dịch vụ. Sau khi chấm dứt dịch vụ, Ecovacs có thể xóa vĩnh viễn dữ liệu của bạn khỏi máy chủ, trừ khi luật pháp và các quy định có quy định khác. Sau khi chấm dứt dịch vụ, Ecovacs không có nghĩa vụ phải trả lại dữ liệu cho bạn.
      • Trường hợp bất khả kháng và các trường hợp miễn trừ khác
       • Bạn hiểu và đồng ý rằng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs được cung cấp theo trạng thái mà các công nghệ và điều kiện hiện tại có thể đạt được. Ecovacs sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn các dịch vụ nhằm đảm bảo tính liên tục và bảo mật của dịch vụ; tuy nhiên, do các rủi ro pháp lý, kỹ thuật và các rủi ro khác mà Ecovacs không thể thấy trước và ngăn chặn bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút, Trojan, tin tặc, hệ thống không ổn định, lỗi dịch vụ của bên thứ ba, hành động của chính phủ, v.v. có thể dẫn đến việc tạm ngừng dịch vụ, mất dữ liệu và các tổn thất khác, Ecovacs sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. Do đó, bạn hiểu và đồng ý rằng, trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Ecovacs không chịu trách nhiệm đối với việc tạm dừng hoặc cản trở dịch vụ do:
      • Thiệt hại do ảnh hưởng của virus máy tính, Trojan hoặc các chương trình độc hại khác, các cuộc tấn công của tin tặc;
      • Bạn thao tác sai;
      • Các thảm họa tự nhiên như lũ lụt, động đất, dịch bệnh và bão tố cũng như các sự kiện xã hội như đình công, chiến tranh, hỗn loạn và hành động của chính phủ;
      • Bạn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web của Ecovacs theo cách không được Ecovacs cho phép; hoặc
      • Các tình huống khác mà Ecovacs không thể kiểm soát hoặc dự đoán một cách hợp lý.
       • Bạn hiểu và đồng ý rằng khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs, bạn có thể gặp rủi ro do mạng viễn thông hoặc các hành vi khác của người dùng mang lại. Ecovacs sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào do bạn gây ra.
       • Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Ecovacs không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc khiếu nại ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs. Ecovacs cũng từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào phát sinh từ việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs.
       • Bạn hiểu và đồng ý rằng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs không được thiết kế cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạt nhân, sử dụng quân sự, cơ sở y tế, cũng như vận chuyển và liên lạc. Nếu một người bị thương vong, thiệt hại về tài sản hoặc thiệt hại về môi trường do lỗi của các hoạt động nêu trên do sản phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ gây ra, thì Ecovacs không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.
       • Ecovacs có quyền xử lý tất cả các nội dung theo quy định của Thỏa thuận này. Quyền này không cấu thành nghĩa vụ hoặc cam kết của Ecovacs và Ecovacs không thể đảm bảo phát hiện kịp thời các hoạt động bất hợp pháp hoặc phản ứng tương ứng.
      Tuân thủ luật pháp địa phương
       • Khi sử dụng dịch vụ này, bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành và bạn không được sử dụng dịch vụ này để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
       • Nếu bạn vi phạm các quy định của Điều này, các cơ quan hoặc cơ quan nhà nước có liên quan có thể khởi kiện, phạt tiền hoặc các biện pháp trừng phạt khác đối với bạn và yêu cầu hỗ trợ từ Ecovacs. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Ecovacs không chịu bất kỳ trách nhiệm nào
       • Nếu bạn vi phạm các quy định của Điều khoản này và gây thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc đó; nếu Ecovacs bị lỗ, bạn cũng nên bồi thường.
      Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

       Bạn đồng ý bảo vệ và duy trì lợi ích của Ecovacs cũng như những người dùng khác và nếu bạn vi phạm các luật, quy định có liên quan hoặc bất kỳ điều khoản nào theo Thỏa thuận này và gây thiệt hại cho Ecovacs hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, thì bạn đồng ý chịu hậu quả đối với thiệt hại. Người dùng đồng ý bồi thường cho công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, nhân viên và tất cả các nhân viên có liên quan của Ecovacs đối với mọi thiệt hại và trách nhiệm pháp lý phát sinh do người dùng vi phạm luật và quy định có liên quan hoặc Thỏa thuận người dùng này.

       Giải quyết tranh chấp và luật áp dụng
        • Việc ký kết, bắt đầu có hiệu lực, thực hiện, giải thích và giải quyết tranh chấp của Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp đại lục của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
        • Nếu có bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào phát sinh giữa bạn và Ecovacs, trước tiên, vấn đề đó cần được giải quyết thông qua tham vấn thân thiện. Nếu thương lượng không thành, cả hai bên đồng ý đệ trình tranh chấp lênTòa án nhân dân có thẩm quyền duy nhất tại trụ sở của covacs Robotics Holdings Limited.
        • Tuy nhiên, phần này không ngăn cản Ecovacs tìm kiếm biện pháp khẩn cấp tại bất kỳ khu vực tài phán tương ứng nào liên quan đến (i) việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Ecovacs hoặc các quyền hợp pháp khác có liên quan; (ii) việc công nhận hoặc thi hành bất kỳ phán quyết hoặc mệnh lệnh nào.
       Nhiệm vụ

        Thỏa thuận này và bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ liên quan nào có thể không được bạn chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng theo cách khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ecovacs. Thỏa thuận này có thể được chuyển nhượng bởi Ecovacs mà không bị hạn chế. Thỏa thuận này ràng buộc đối với bất kỳ người được chuyển nhượng được phép nào.

        Thông báo và Dịch vụ

         Tất cả các thông báo theo Thỏa thuận này có thể được thực hiện thông qua các thông báo trang quan trọng, email hoặc thư thông thường, v.v. ; các thông báo được coi là đã được gửi cho bạn vào ngày gửi.

         Các quy định khác
          • Các tiêu đề của tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc đọc và không có bất kỳ ý nghĩa thực sự nào trong bản thân chúng nên không thể được sử dụng làm cơ sở để giải thích ý nghĩa của Thỏa thuận này.
          • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào trong cách hiểu trong bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, cách giải thích của Ecovacs sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này không hợp lệ toàn bộ hoặc một phần hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, thì các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực.
          • Một người không phải là một bên của Thỏa thuận sẽ không có bất kỳ quyền nào theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của bên thứ ba) (Chương 53B của Singapore) hoặc bất kỳ luật tương tự nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào để thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận.

          

         Bạn đã đăng ký thành công!
         Email này đã được đăng ký