Chính sách quyền riêng tư của Ecovacs

Ngày có hiệu lực: 15 tháng 6 năm 2022

Chương tham khảo

 Chính sách này quy định:

I. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn
II. Cách chúng tôi áp dụng công nghệ Cookie hoặc công nghệ Beacon
III. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
IV. Cách chúng tôi ủy thác, chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn
V. Quyền của bạn: Cách truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của bạn
VI. Tuyên bố trách nhiệm với bên thứ ba
VII. Bảo mật
VIII. Trách nhiệm pháp lý
IX. Quy định đặc biệt về quyền riêng tư của trẻ vị thành niên
X. Truyền thông tin cá nhân xuyên biên giới
XI. Phạm vi và sửa đổi của Chính sách này
XII. Mức độ nghiêm trọng
XIII. Định nghĩa từ khóa trong Chính sách này

 Chúng tôi, Ecovacs Robotics Holdings Limited. (Sau đây gọi là “chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “Ecovacs”) tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Ecovacs đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn mà Ecovacs sẽ thu thập trực tiếp từ bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu và đã thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân được xử lý thông qua trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi một cách đầy đủ nhất. Chính sách này giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và những quyền bạn có theo Chính sách quyền riêng tư của Ecovacs (Sau đây gọi là “Chính sách này”), khi bạn duyệt trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ecovacs sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách này. Trang web ([ sau đây được gọi là “trang web” ) có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài do các chi nhánh, bên thứ ba hoặc chúng tôi điều hành. Khi bạn nhấp vào một liên kết như vậy, trang web sẽ được hiển thị trong trình duyệt web và việc xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ tuân theo chính sách bảo mật của trang web có liên quan. Ecovacs cam kết với bạn như được nêu dưới đây trong Chính sách này. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo các chương tương ứng theo mục lục ở trên.

1. Chúng tôi giải thích loại và cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp bạn hiểu loại, lý do sử dụng và chế độ thu thập thông tin cá nhân cụ thể, được thu thập bởi một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng của Ecovacs.

2. Đôi khi, khi sử dụng một số chức năng nhất định của Ecovacs, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhạy cảm khi nhận được sự cho phép rõ ràng của bạn, trừ khi việc thu thập đó là bắt buộc theo luật hiện hành (Sau đây gọi là “Luật”). Nếu bạn từ chối cung cấp thông tin như vậy, bạn có thể bị chặn khỏi các chức năng này nhưng nhìn chung điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyền truy cập của bạn vào các chức năng cốt lõi của sản phẩm và dịch vụ do Ecovacs cung cấp.

3. Ecovacs nói chung sẽ không chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Chính sách này hoặc được Pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Nếu việc chia sẻ hoặc chuyển thông tin là cần thiết, chúng tôi sẽ giải thích lý do và nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn, kể cả thông qua Chính sách này.

4. Bạn có thể truy cập, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình hoặc rút lại sự đồng ý trước đó, hủy tài khoản, gửi khiếu nại hoặc báo cáo hoặc áp dụng cài đặt quyền riêng tư để kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.

 

Việc hiểu Chính sách này là cần thiết để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ và hiểu toàn bộ nội dung của Chính sách này để bạn có thể đưa ra các lựa chọn phù hợp khi bạn cho là phù hợp. Chúng tôi đã cố gắng sử dụng các ngôn ngữ đơn giản và súc tích, đồng thời đánh dấu các điều khoản có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của bạn bằng chữ in đậm để bạn chú ý.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc nhận xét nào liên quan đến Chính sách này, việc chúng tôi thực hiện Luật bảo vệ thông tin cá nhân hoặc muốn thực hiện các quyền của mình theo quy định bên dưới và theo Luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được liệt kê trong Chính sách này.

 

Thông tin liên hệ:

 

[Các nhân viên phụ trách Bảo vệ dữ liệu của chúng tôi: support-APAC@ecovacs. com]

 

Bằng cách nhấp vào nút “Tôi đồng ý”, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý với Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi và hoàn thành việc đăng ký trang web của Ecovacs cũng như các sản phẩm và dịch vụ, kể cả sau khi đã được thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với các điều kiện này , có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý với Chính sách cũng như mọi sửa đổi được thực hiện. Chúng tôi cam kết tuân thủ luật hiện hành (luật bảo vệ dữ liệu của nơi bạn cư trú) để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và bảo mật dữ liệu của bạn. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng tất cả nhân viên của chúng tôi sẽ thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Mục đích của việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn là để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn và nâng cao chất lượng sản phẩm của chúng tôi. (e. g để hỗ trợ phát triển các sản phẩm mới và nâng cấp chức năng của các sản phẩm hiện có nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ chất lượng cao và phù hợp). Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào nhưng nếu bạn tự nguyện chia sẻ thông tin của mình được liệt kê trong Chính sách này theo yêu cầu của chúng tôi, bạn có thể được hưởng các dịch vụ tốt hơn và thuận tiện hơn, phản hồi nhanh hơn và tránh mọi hậu quả bất lợi.

tôi Cách Ecovacs chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

 

(i)  Loại thông tin, Chế độ và Mục đích thu thập

 

 1. Thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký tài khoản Ecovacs của bạn. Khi bạn đăng ký tài khoản Ecovacs hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs thông qua tài khoản của mình, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu, biệt hiệu và ảnh chân dung (có thể thu được thông qua phần mềm của bên thứ ba), địa chỉ giao hàng , địa chỉ thanh toán và số điện thoại, v.v. Khi đồng ý với Chính sách này và cung cấp thông tin của bạn, bạn đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp là đầy đủ và chính xác. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, xử lý đơn đặt hàng và sắp xếpviệc giao hàng, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng liên lạc trực tiếp với bạn, e. g để gửi cho bạn email giới thiệu sản phẩm mới, xác minh tài khoản, xác nhận đơn hàng, các thay đổi và cập nhật quan trọng của các chức năng dịch vụ cũng như các thông báo về công nghệ và an toàn, v.v. Bạn có thể từ chối nhận các email hoặc thông báo đó bằng cách thay đổi cài đặt tùy chọn cá nhân email của mình. Ngoài ra, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu chỉ vì mục đích tiếp thị trực tiếp (tức là. e profil đến mức nó phấn khích với ditiếp thị trực tiếp), bất cứ lúc nào và miễn phí bằng cách liên hệ với [support-APAC@ecovacs. com]

 

Hơn nữa, chúng tôi có thể thu thập thông tin khác của bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ, ví dụ: g để thu thập thông tin liên quan được cung cấp khi nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi liên hệ với bạn hoặc phản hồi khảo sát của bạn gửi lại cho chúng tôi, v.v. Nếu bạn từ chối cung cấp thông tin đó, điều đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của chúng tôi nhưng bạn vẫn có thể sử dụng các chức năng cơ bản của dịch vụ do Ecovacs cung cấp.

Cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho Ecovacs có nghĩa là bạn:

 1. tuyên bố rằng bạn đã được thông báo đầy đủ về Chính sách này và rằng bạn hoàn toàn chấp nhận Chính sách này mà không có bất kỳ bảo lưu nào; và
 2. cung cấp sự đồng ý miễn phí, cụ thể, được thông báo và rõ ràng của bạn cho Ecovacs để xử lý hoặc đã xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách này và Luật về quyền riêng tư áp dụng tại mỗi khu vực tài phán.

Do đó, bạn cấp phép rõ ràng cho Ecovacs sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích được đề ra trong Chính sách.

Chính sách này không nhất thiết phải áp dụng cho các dịch vụ, hoạt động hoặc sản phẩm của bên thứ ba mà bạn có thể được giới thiệu và có thể áp dụng chính sách bảo mật khác.

 

 

 

 1. Thông tin được thu thập từ trang web và ứng dụng di động.

Để duy trì chất lượng dịch vụ của chúng tôi và sự an toàn của thông tin của bạn, khi bạn truy cập trang web hoặc Ứng dụng và sử dụng các dịch vụ do Ecovacs cung cấp, chúng tôi có thể ghi lại các loại và phương thức dịch vụ, thông tin vận hành trong các dịch vụ của bạn và bất kỳ thông tin nhật ký khác liên quan đến các dịch vụ của bạn bao gồm địa chỉ IP, hệ thống của bạn.

Khi bạn mở cửa hàng trực tuyến lần đầu tiên, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận quốc gia/khu vực bạn đang ở và chọn tùy chọn ngôn ngữ hiển thị. Điều này sẽ giúp cửa hàng trực tuyến xác định phiên bản tương ứng của Thỏa thuận người dùng của Cửa hàng linh kiện APACChính sách quyền riêng tư để hiển thị trong cửa hàng trực tuyến, tùy chọn của bạn cũng sẽ được thêm vào hồ sơ của bạn nếu bạn đăng ký một tài khoản cửa hàng trực tuyến sau đó.

 

Khi sử dụng những dữ liệu và thông tin chung này, Ecovacs không đưa ra bất kỳ kết luận nào về đối tượng dữ liệu. Thay vào đó, thông tin này là cần thiết để (1) cung cấp chính xác nội dung trang web của chúng tôi, (2) tối ưu hóa nội dung trang web cũng như quảng cáo của trang web, (3) đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của hệ thống công nghệ thông tin và công nghệ trang web của chúng tôi và (4) cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật thông tin cần thiết để truy tố hình sự trong trường hợp xảy ra tấn công mạng. Do đó, Ecovacs phân tích dữ liệu và thông tin được thu thập ẩn danh theo thống kê, với mục đích tăng cường bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu cho doanh nghiệp của chúng tôi, đồng thời để đảm bảo mức độ bảo vệ tối ưu cho dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý.

 

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo luật pháp và các quy định, hướng dẫn, lệnh của tòa án hoặc bất kỳ quy định nào khác của thủ tục pháp lý hoặc các yêu cầu bắt buộc của cơ quan hành chính hoặc các cơ quan tư pháp (Sau đây gọi là “Luật, v.v. ”) mà không có sự cho phép hoặc đồng ý của bạn.

 II. Cách chúng tôi áp dụng công nghệ Cookie hoặc công nghệ Beacon của Ecovacs

 

 1. Cách chúng tôi áp dụng công nghệ Cookie để tự động thu thập thông tin. Để tạo thuận lợi cho hoạt động duyệt web của bạn, khi bạn truy cập trang web hoặc dịch vụ của Ecovacs, chúng tôi có thể nhận dạng bạn thông qua các tệp dữ liệu nhỏ, điều này có thể giúp bạn bỏ qua bước nhập lại thông tin hoặc giúp xác định mức độ an toàn của tài khoản của bạn. Dữ liệu này có thể bao gồm Cookies, Flash Cookies hoặc dữ liệu được lưu trữ cục bộ khác do trình duyệt web của bạn hoặc các ứng dụng liên quan cung cấp (Gọi chung là “Cookie”). Hệ thống của chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin sau từ bạn thông qua Cookie:

 

 • Thông tin về thiết bị hoặc phần mềm của bạn, e. g thông tin cấu hình của thiết bị di động, trình duyệt web và bất kỳ ứng dụng nào khác được kết nối với dịch vụ của chúng tôi, địa chỉ IP, phiên bản hệ thống và IMEI của thiết bị di động của bạn;
 • Thông tin được tìm kiếm hoặc duyệt trong quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi, ví dụ: g từ tìm kiếm trên trang web, địa chỉ URL đã nhập và bất kỳ thông tin hoặc chi tiết nào khác được duyệt hoặc cung cấp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

 1. Cách chúng tôi áp dụng công nghệ Beacon để tự động thu thập thông tin. Để hiểu thêm về sở thích của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời cải thiện dịch vụ của chúng tôi, trang web của chúng tôi cũng có thể chèn một số hình ảnh kỹ thuật số (cụ thể là “tệp GIF một pixel” hoặc “Web Beacon”), nhằm thu thập thông tin liên quan đến tìm kiếm trên web của bạn các hoạt động, bao gồm địa chỉ trang web bạn truy cập và trích dẫn trang web bạn đã truy cập trước đó, môi trường duyệt web và cài đặt hiển thị của bạn.

 

 1. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể chứa Cookie hoặc Beacon của bên thứ ba. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể đã nhập Cookies và Beacon do các nhà quảng cáo hoặc đối tác khác đặt. Các Cookie và Beacon này có thể thu thập thông tin phi cá nhân từ bạn để phân tích việc sử dụng dịch vụ của bạn, gửi quảng cáo mà bạn có thể quan tâm hoặc đánh giá tác động của quảng cáo. Cookie và Beacons do bên thứ ba áp dụng để thu thập và sử dụng thông tin đó không bị ràng buộc bởi Chính sách này mà chỉ tuân theo chính sách bảo mật của riêng họ. Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Cookie hoặc Beacons do bên thứ ba sử dụng.

 

 1. Cách từ chối áp dụng công nghệ Cookie hoặc công nghệ Beacon. Bạn có thể từ chối hoặc quản lý Cookie hoặc Beacon thông qua cài đặt trình duyệt web của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn tắt Cookies hoặc Beacons, bạn có thể không được hưởng dịch vụ tốt nhất và một số dịch vụ nhất định cũng có thể không khả dụng với bạn.

 III. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

 1. Quản lý và chính sách liên quan đến bảo mật dữ liệu. Chúng tôi cam kết duy trì an toàn thông tin ở mức độ theo quy định của Pháp luật, v.v. Để giữ an toàn cho thông tin của bạn, chúng tôi cam kết áp dụng nhiều công nghệ an toàn và hệ thống quản lý liên quan để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị tiết lộ, phá hủy hoặc mất mát. Chúng tôi có bộ phận bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng đã phát triển một chính sách kiểm soát nội bộ có liên quan, trong đó chúng tôi tìm cách chỉ cung cấp cho những nhân viên có thể truy cập thông tin của bạn, ít quyền hạn nhất và quyền truy cập thông tin hạn chế, đủ để hoàn thành nhiệm vụ của họ. Chúng tôi đã thiết lập thêm các thủ tục truy cập và cơ chế phê duyệt để kiểm soát chặt chẽ dữ liệu.

  2. Cơ chế báo cáo về sự cố an toàn thông tin cá nhân. Xin hiểu rằng do hạn chế của công nghệ hoặc các cuộc tấn công độc hại tiềm ẩn, các sự cố về an toàn thông tin cá nhân có thể không may xảy ra do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu xảy ra tai nạn an toàn, nếu được yêu cầu theo Luật pháp, v.v. , chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho bạn về: sự thật chung và ảnh hưởng tiềm ẩn của tai nạn an toàn, các biện pháp chúng tôi đã áp dụng hoặc sẽ áp dụng, lời khuyên cho bạn để bảo vệ thông tin của mình và giảm thiểu rủi ro cũng như các biện pháp khắc phục, v.v. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các sự kiện có liên quan của vụ tai nạn qua email, thư và điện thoại hoặc bằng thông báo đẩy. Nếu chúng tôi không thể liên hệ riêng với bạn, chúng tôi sẽ đăng thông báo một cách hợp lý và hiệu quả. Chúng tôi cũng sẽ báo cáo kết quả của sự cố an toàn thông tin cá nhân cho các cơ quan quản lý nếu được yêu cầu.

 IV. Cách chúng tôi ủy thác, chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

 (i) Được ủy quyền xử lý và chia sẻ trong các tình huống thông thường

 Nếu cần thiết để cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn và thỏa đáng hơn, chúng tôi có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba phân tích hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các chi nhánh của chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (vui lòng tham khảo Phụ lục của Chính sách này để biết chi tiết).

Đối với các chi nhánh của chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi là trụ sở của một nhóm điều hành toàn cầu gồm các công ty điều hành trang web, có nhiều pháp nhân hoặc chi nhánh ở các khu vực pháp lý khác nhau. Cụ thể, trong số các chi nhánh của chúng tôi, nhóm nghiên cứu và phát triển, nhóm bảo trì và dịch vụ khách hàng hỗ trợ trang web sẽ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn và sẽ tiến hành xử lý dữ liệu trên thông tin cá nhân của bạn.

 Đối với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể lấy và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn liên quan đến trang web và Ứng dụng, vui lòng tham khảo Phụ lục của Chính sách này để biết chi tiết. Chúng tôi cam kết nhắc nhở các nhà cung cấp dịch vụ đó tuân thủ Pháp luật và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được liệt kê trong Chính sách này.

 

Cũng có những trường hợp chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật, lệnh của tòa án, bất kỳ quy định nào khác của thủ tục pháp lý hoặc các yêu cầu bắt buộc của cơ quan hành chính hoặc tư pháp. Trong phạm vi được Pháp luật cho phép, việc chia sẻ thông tin trong trường hợp này không yêu cầu bạn cho phép hoặc đồng ý trước.

 (ii) Được ủy quyền xử lý và chia sẻ trong Digital Advertising & Analytics

Liên quan đến quảng cáo kỹ thuật số và phân tích về hồ sơ người dùng, chúng tôi hoặc chúng tôi có thể hợp tác với các mạng quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo khác cho các chức năng sau (vui lòng tham khảo Phụ lục của Chính sách này để biết chi tiết) :

a) để đẩy quảng cáo thay mặt chúng tôi và những người khác trong trang web và/hoặc Ứng dụng;

b) để xác định quảng cáo mà bạn có thể quan tâm và/hoặc cho các sản phẩm có thể được sử dụng với Thiết bị của bạn và giới thiệu chúng cho bạn trong trang web và/hoặc Ứng dụng; và

c) để phân tích tính hiệu quả của các quảng cáo của chúng tôi được trình bày trên trang web và/hoặc Ứng dụng cũng như các tương tác của bạn với chúng, sẽ được thực hiện theo cách ẩn danh.

Sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ như vậy cho phép chúng tôi theo đuổi lợi ích hợp pháp của mình để giới thiệu cho bạn những quảng cáo phù hợp với sở thích cá nhân của bạn và thực hiện các chiến dịch tiếp thị trực tiếp cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi cam kết nhắc nhở các nhà cung cấp dịch vụ đó tuân thủ Pháp luật và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được liệt kê trong Chính sách này.

Ngoài ra, một số quảng cáo được cung cấp trong Ứng dụng có thể là của các nhà quảng cáo khác ngoài chúng tôi, chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn với những nhà quảng cáo đó, cũng như những nhà quảng cáo đó sẽ không lấy thông tin cá nhân của bạn trực tiếp thông qua trang web và/hoặc Ứng dụng.

 (iii) Chuyển quyền kiểm soát

Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không chuyển giao và ngừng kiểm soát thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ tổ chức bên thứ ba nào trừ khi chúng tôi tiến hành mua lại, sáp nhập hoặc tổ chức lại.
 
Với sự phát triển liên tục của hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể tham gia vào các giao dịch bao gồm sáp nhập, mua lại và chuyển giao tài sản. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu điều đó xảy ra và liên tục bảo vệ hoặc khiến các bên nhận dữ liệu liên tục bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Luật pháp hoặc trong mỗi giao dịch theo yêu cầu của Luật pháp và không thấp hơn tiêu chuẩn được quy định trong Chính sách này.
(iv) Tiết lộ công khai
Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra công chúng, trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn về mục đích của việc tiết lộ cụ thể đó, loại thông tin sẽ được tiết lộ và phạm vi của bất kỳ thông tin nhạy cảm nào (nếu có, theo định nghĩa trong Luật ) có liên quan.

V. Quyền của bạn: Cách truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

1. Cách truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể tham khảo thông tin liên hệ của chúng tôi được liệt kê ở đầu Chính sách này để yêu cầu quyền truy cập hoặc sửa thông tin cá nhân của bạn được cung cấp cho chúng tôi nhưng có sai sót. Các quyền đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc chuyển giao quốc tế thông tin cá nhân của bạn. Trước khi bắt đầu truy cập hoặc chỉnh sửa, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin để kiểm tra và xác minh danh tính của bạn với tư cách là chủ sở hữu tài khoản Ecovacs.

2. Cách từ chối nhận thông báo khuyến mãi. Bạn có thể nhấp vào nút “hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào do chúng tôi gửi để từ chối nhận thông báo khuyến mãi. Xin lưu ý rằng bạn không được hủy đăng ký hoặc từ chối nhận bất kỳ tin nhắn nào liên quan đến tài khoản của mình, e. g xác minh tài khoản, xác nhận đơn đặt hàng, thay đổi hoặc cập nhật chức năng dịch vụ hoặc thông báo về công nghệ và an toàn, v.v.

3. Rút lại sự đồng ý của bạn ngoài thông báo khuyến mãi hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn trong kho lưu trữ của chúng tôi. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý trước đó của mình đối với việc chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc truyền cho người khác mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các hành động và tình huống dựa trên sự đồng ý trước đó của bạn. Nếu bạn thấy việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn là vi phạm Pháp luật hoặc các thỏa thuận chung của chúng ta, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng bạn không được hủy đăng ký hoặc từ chối nhận bất kỳ email nào liên quan đến trang web và/hoặc tài khoản Ứng dụng của mình (ví dụ: g xác minh tài khoản trang web và Ứng dụng, xác nhận đơn đặt hàng, thay đổi hoặc cập nhật chức năng dịch vụ hoặc thông báo về công nghệ và an toàn, v.v. ) miễn là bạn không hủy Ecovacs và/hoặc chủ sở hữu tài khoản Ứng dụng.

4. Cách chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn thấy thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu trữ có bất kỳ sai sót nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [www. tùng-apac. ecovacs. com] hoặc nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi và yêu cầu họ sửa thông tin của bạn.

 5. Để đảm bảo an toàn dữ liệu, chúng tôi sẽ cần xác minh ID, bằng chứng và tài liệu của bạn trước khi trả lời các yêu cầu của bạn theo Đoạn 3 hoặc 4 ở trên. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc xóa hoặc chỉnh sửa trong vòng năm (5) ngày làm việc sau khi xác minh; trong những trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng không quá ba mươi (30) ngày hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào theo quy định của Pháp luật, v.v. , với những lời giải thích hợp lý cho việc không phản hồi kịp thời. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho các bên thứ ba, những người nhận được thông tin của bạn theo Chương IV, để phản hồi các yêu cầu của bạn theo Đoạn 3 hoặc 4.

6. Cách hủy tài khoản Ecovacs của bạn. Bạn có thể tiến hành hủy tài khoản Ecovacs trong cài đặt tài khoản của mình hoặc liên hệ với chúng tôi tại [www. tùng-apac. ecovacs. com] và đăng ký hủy tài khoản Ecovacs của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy nhận dạng thông tin cá nhân của bạn sau khi hủy tài khoản của bạn.

7. Các quyền khác của bạn. Nếu luật hiện hành quy định các quyền của bạn ngoài những quyền trên (chẳng hạn như khả năng di chuyển dữ liệu, nếu có), bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi, nêu rõ quyền bạn muốn thực hiện và đính kèm tài liệu cần thiết cho quá trình xác minh danh tính. Bạn cũng có thể gửi khiếu nại tới Cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền tại quốc gia của mình.

 8. Bất kể những điều đã nói ở trên, trong những trường hợp sau đây, chúng tôi có thể không đáp ứng yêu cầu của bạn theo luật pháp và quy định:

  • Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia hoặc quốc phòng;
  • Liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng hoặc lợi ích công cộng thiết yếu;
  • Liên quan trực tiếp đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự;
  • Chúng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh rằng bạn thực hiện các hành vi xấu hoặc lạm dụng quyền của mình;
  • Việc phản hồi yêu cầu của bạn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn hoặc của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; hoặc
  • Liên quan đến bí mật thương mại.

 VI. Tuyên bố trách nhiệm đối với bên thứ ba

Xin lưu ý rằng các nhà điều hành trang web bên thứ ba mà bạn truy cập, dịch vụ bên thứ ba truy cập thông qua chúng tôi và bên thứ ba nhận thông tin cá nhân của bạn từ Ecovacs có thể có các chính sách bảo mật riêng. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc và tìm hiểu vềir chính sách quyền riêng tư được công bố trên trang web chính thức của họ. Xin lưu ý rằng chúng tôi không tham gia trực tiếp vào việcviệc thu thập và sử dụng dữ liệu của bên thứ ba nêu trên, do đó không chịu trách nhiệm pháp lý cho việc này. Việc thu thập dữ liệu của bên thứ ba bị ràng buộc bởi các chính sách riêng tư của họ. Tuy nhiên, we sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để các bên thứ ba này thông qua dữ liệu các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ 100% tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi. Bạn có thể từ chối dịch vụ của các bên thứ ba này, tuân theo các phần tương ứng trong chính sách riêng tư của họ nếu bạn không muốn họ tiếp tục thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

VII. Bảo mật

Ecovacs cam kết thực hiện (hoặc đã có) tất cả các biện pháp hợp lý (đã thực hiện) trong khả năng tốt nhất của mình để bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua các biện pháp an toàn kỹ thuật và chính sách an toàn phù hợp cho nhân viên của mình. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ với Ecovacs, hoặc, nếu có thể, với bộ xử lý dữ liệu cá nhân, trên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng việc truyền và lưu trữ dữ liệu cá nhân không bao giờ là không có rủi ro và do đó, thiệt hại mà bạn có thể phải gánh chịu do bên thứ ba sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của mình không bao giờ có thể được thu thập từ Ecovacs.

 VIII. Trách nhiệm pháp lý

Yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ và tra tấn, cũng như yêu cầu bồi hoàn các chi phí vô ích, được loại trừ đối với nhân viên, đại lý và chúng tôi.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ không áp dụng nếu thiệt hại do cố ý gây ra hoặc do sơ suất nghiêm trọng hoặc do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng quan trọng, nghĩa là nghĩa vụ hợp đồng cho phép thực thi hợp đồng ngay từ đầu và đối tác hợp đồng có thể dựa vào để được thực hiện một cách thường xuyên và có thể gây nguy hiểm cho việc thực hiện mục đích của hợp đồng nếu vi phạm. Nó cũng sẽ không áp dụng đối với thiệt hại do thương tích đến tính mạng, tay chân hoặc sức khỏe, nếu chúng tôi chịu trách nhiệm về việc vi phạm nghĩa vụ. Ngoài ra, giới hạn này sẽ không áp dụng đối với thiệt hại gây ra do không có chất lượng được bảo đảm hoặc trách nhiệm pháp lý được quy định theo Luật.

IX. Quy định đặc biệt về quyền riêng tư của trẻ vị thành niên

Chúng tôi hy vọng cha mẹ hoặc người giám hộ có thể hướng dẫn trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc bạn là trẻ vị thành niên theo luật và quy định của nơi bạn cư trú, chúng tôi khuyên bạn nên nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ đọc Chính sách này và sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi với sự đồng ý trước của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn. Nếu người giám hộ của bạn không cho phép bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi theo Chính sách này, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức và thông báo kịp thời để chúng tôi có thể phản ứng phù hợp. Ecovacs sẽ giữ bí mật và an toàn thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên theo các luật và quy định có liên quan của nhà nước.

X. Vị trí lưu trữ dữ liệu và chuyển giao thông tin cá nhân xuyên biên giới

(a) Vị trí lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân được thu thập và tạo ra từ việc bạn sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ sẽ được lưu trữ tại Trung Quốc  

(b) Chuyển giao quốc tế thông tin cá nhân của bạn. Vì chúng tôi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên các tài nguyên và máy chủ của chúng tôi trên toàn thế giới nên dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền đến một khu vực tài phán hoặc được truy cập từ một khu vực tài phán bên ngoài nơi bạn sinh sống. Các khu vực pháp lý đích như vậy bao gồm, (i) khu vực pháp lý nơi thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ (nếu nó giống với nơi bạn sinh sống, việc chuyển giao xuyên biên giới không áp dụng); (ii) Trung Quốc, nơi đặt văn phòng đăng ký của chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi có liên quan đến trang web, Ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ cũng như hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và khi nhân viên của chúng tôi cần có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để xử lý các vấn đề của bạn và cũng tiến hành phân tích tổng hợp; (iii) vị trí lưu trữ của một số nhà cung cấp dịch vụ khác thay mặt chúng tôi phục vụ bạn thông qua Api/Sdk của họ được tích hợp vào Ứng dụng, chủ yếu tại các khu vực tài phán của bạn hoặc tại khu vực tài phán nơi chi nhánh liên quan của họ cư trú để phục vụ đặc biệt cho khu vực tài phán của bạn ( U. S trong trường hợp Zendesk); và (iv) một số khu vực pháp lý khác mà tài khoản Ứng dụng của bạn đã từng được đăng nhập, với điều kiện là vị trí lưu trữ dữ liệu cho các khu vực pháp lý đó khác với quốc gia cư trú của bạn. Đặc biệt, nếu bạn gửi tới [support-APAC@ecovacs. com] một email, thông tin cá nhân của bạn có trong email đó và việc gửi email đó sẽ trực tiếp vào Trung Quốc, nơi đặt máy chủ hộp thư điện tử của chúng tôi. Tất cả các chuyển khoản quốc tế như vậy được thực hiện liên quan đến và giữa các máy chủ có liên quan được đặt trong các cơ sở đám mây của bên thứ ba và được đặt trên thực tế tại các khu vực pháp lý đó và chúng tôi sẽ nhắc các nhà cung cấp đám mây bên thứ ba áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp tuân thủ Luật pháp.

 

 XI. Phạm vi và sửa đổi của Chính sách này

Chính sách này áp dụng cho tất cả khách hàng và người dùng các sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs.

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này theo thời gian. Nếu các điều khoản của Chính sách này được thay đổi, chúng tôi sẽ hiển thị chính sách bảo mật đã sửa đổi cho bạn dưới dạng thông báo đẩy khi bạn đăng nhập tài khoản hoặc cập nhật sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật được cập nhật chỉ sau khi bạn nhấp vào nút “Đồng ý”.

Bạn có thể đọc Chính sách này ở cuối trang chủ trên trang web chính thức của chúng tôi. Bạn cũng có thể tìm thấy Chính sách này trong ứng dụng di động của Ecovacs và đọc nó trong phần “Tôi - Cài đặt - Quyền riêng tư”. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra chính sách bảo mật của chúng tôi bất cứ khi nào bạn truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi.

XII. Mức độ nghiêm trọng

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong chính sách quyền riêng tư này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được Ecovacs và bạn sửa đổi trong chừng mực cần thiết để làm cho nó hợp pháp hoặc có thể thi hành được, trong khi vẫn giữ nguyên ý nghĩa của Ecovacs và bạn đối với điều khoản đó càng nhiều càng tốt.

Bất cứ khi nào có thể, các quy định của Chính sách này sẽ được giải thích theo cách hợp lệ và có thể thi hành theo luật hiện hành. Tuy nhiên, nếu một hoặc nhiều điều khoản của Chính sách này bị phát hiện là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, toàn bộ hoặc một phần, thì phần còn lại của điều khoản đó và của Chính sách này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ như thể điều khoản đó không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành. điều khoản chưa bao giờ được chứa ở đây.

XIII. Định nghĩa từ khóa trong Chính sách này“Các chi nhánh của Ecovacs” trong Chính sách này đề cập đến bất kỳ công ty, tổ chức hợp pháp nào và những người kế thừa hợp pháp của họ đang hoặc sẽ được kiểm soát bởi một bên hoặc một bên nằm dưới sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát của kiểm soát chung với ECOVACS Robotics HOLDINGS LINITED liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu.

“Chủ thể dữ liệu” là bất kỳ thể nhân nào được xác định hoặc có thể nhận dạng được, có dữ liệu cá nhân được xử lý bởi bộ điều khiển chịu trách nhiệm xử lý.

 

Phụ lục: Danh sách bên thứ ba

 1. MABANG
 • Công ty điều hành: Shanghai MaBang Technology Co. , Ltd  
 • Các chức năng hỗ trợ: MABANG là công ty phần mềm ERP và tổ chức giải pháp Thương mại điện tử. các dịch vụ như: mở cửa hàng, xây dựng thương hiệu đa kênh, lựa chọn sản phẩm, hậu cần, chuỗi cung ứng, tài chính, mở rộng kênh bán hàng, v.v.
 • Loại thông tin của bạn được truy cập: Thông tin người dùng
 • Những quyền thiết bị di động của bạn được yêu cầu: thông báo tin nhắn ngắn;
 • Cách lấy thông tin từ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi: Thông tin người dùng.

 

 1. Dịch ngôn ngữ & tiền tệ
 • Công ty điều hành: Fireapps
 • Các chức năng hỗ trợ: tự động dịch cửa hàng sang các ngôn ngữ đã chọn Loại thông tin của bạn được truy cập: tin nhắn văn bản Những quyền trên thiết bị di động của bạn được tìm kiếm: Không
 • Cách lấy thông tin từ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi: Theo lệnh của bạn hoặc theo hướng dẫn của chúng tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đã đăng ký thành công!
Email này đã được đăng ký