Half-Year Acessories Package for
DEEBOT X1 OMNI
Half-Year Package for DEEBOT X1 OMNI includes, 1, Buddy Kit *1 Set; 2, Dust Bag * 3 Sets (9 pcs); 3, Washable Mopping Pad(Grey) * 2 Sets (4 pairs).      
1.814.000₫
Half-Year Acessories Package for
DEEBOT X1 TURBO
Half-Year Package for DEEBOT X1 TURBO, 1, Buddy Kit *1 Set; 2, Washable Mopping Pad(Grey) * 2 Sets ( 4 pairs).  
1.198.000₫
Bundle for DEEBOT X1 OMNI
The bundle includes:  DEEBOT Buddy Kit *1 Set  Dust Bag * 3 Pcs Washable mopping pad(Grey) * 2 Pairs
1.028.000₫
Bundle (Buddy Kit + Dust Bag) for X1 OMNI
Bộ sản phẩm bao gồm: Bộ dụng cụ bạn thân DEEBOT * 1 Bộ + Túi đựng bụi * 3 chiếc
717.000₫
Buddy Kit cho gia đình DEEBOT X1
503.000₫
Túi đựng bụi cho DEEBOT X1 OMNI
240.000₫
Bạn đã đăng ký thành công!
Email này đã được đăng ký