Half-Year Acessories Package for
DEEBOT X1 OMNI
Half-Year Package for DEEBOT X1 OMNI includes, 1, Buddy Kit *1 Set; 2, Dust Bag * 3 Sets (9 pcs); 3, Washable Mopping Pad(Grey) * 2 Sets (4 pairs).      
2,682.00 ฿
Half-Year Acessories Package for
DEEBOT X1 TURBO
Half-Year Package for DEEBOT X1 TURBO, 1, Buddy Kit *1 Set; 2, Washable Mopping Pad(Grey) * 2 Sets ( 4 pairs).  
1,772.00 ฿
Bundle for DEEBOT X1 OMNI
The bundle includes:  DEEBOT Buddy Kit *1 Set  Dust Bag * 3 Pcs Washable mopping pad(Grey) * 2 Pairs
1,520.00 ฿
Bundle (Buddy Kit + Dust Bag) for X1 OMNI
Bộ sản phẩm bao gồm: Bộ dụng cụ bạn thân DEEBOT * 1 Bộ + Túi đựng bụi * 3 chiếc
1,060.00 ฿
Buddy Kit cho gia đình DEEBOT X1
744.00 ฿
Washable mopping pad(Grey) for
DEEBOT X1 OMNI/X1 TURBO
Compatible with DEEBOT X1 OMNI/T10 OMNI/X1 TURBO
496.00 ฿
Túi đựng bụi cho DEEBOT X1 OMNI
355.00 ฿
Bạn đã đăng ký thành công!
Email này đã được đăng ký