Half-Year Acessories Package for
DEEBOT X1 OMNI
Half-Year Package for DEEBOT X1 OMNI includes, 1, Buddy Kit *1 Set; 2, Dust Bag * 3 Sets (9 pcs); 3, Washable Mopping Pad(Grey) * 2 Sets (4 pairs).      
RM328.00 MYR
Half-Year Acessories Package for
DEEBOT X1 TURBO
Half-Year Package for DEEBOT X1 TURBO, 1, Buddy Kit *1 Set; 2, Washable Mopping Pad(Grey) * 2 Sets ( 4 pairs).  
RM217.00 MYR
Bundle for DEEBOT X1 OMNI
The bundle includes:  DEEBOT Buddy Kit *1 Set  Dust Bag * 3 Pcs Washable mopping pad(Grey) * 2 Pairs
RM186.00 MYR
Bundle (Buddy Kit + Dust Bag) for X1 OMNI
Bộ sản phẩm bao gồm: Bộ dụng cụ bạn thân DEEBOT * 1 Bộ + Túi đựng bụi * 3 chiếc
RM130.00 MYR
Buddy Kit cho gia đình DEEBOT X1
RM91.00 MYR
Túi đựng bụi cho DEEBOT X1 OMNI
RM44.00 MYR
Bạn đã đăng ký thành công!
Email này đã được đăng ký