Pakej Setengah Tahun untuk DEEBOT X1 OMNI
Pakej Setengah Tahun untuk DEEBOT X1 OMNI termasuk, 1, Kit Buddy *1 Set; 2, Beg Habuk * 3 Set (9 pcs); 3, Pad Mop Boleh Basuh * 2 Set (4 pasang).      
1.892.000₫
Pakej Setengah Tahun untuk DEEBOT X1 TURBO
Pakej Setengah Tahun untuk DEEBOT X1 TURBO, 1, Kit Buddy *1 Set; 2,    Pad Mop Boleh Basuh * 2 Set ( 4 pasang).  
1.250.000₫
Bundle (Buddy Kit + Dust Bag+Washable mopping pad) for DEEBOT X1 OMNI
Himpunan termasuk:  Kit Buddy DEEBOT *1 Set  Beg Habuk * 3 Keping Pad mop boleh basuh * 2 Pasang
1.072.000₫
Bundle (Buddy Kit + Dust Bag) for X1 OMNI
Bundel termasuk: Kit Buddy DEEBOT *1 Set + Beg Habuk * 3 Keping
748.000₫
Kit Buddy untuk Keluarga DEEBOT X1
525.000₫
Beg Habuk untuk DEEBOT X1 OMNI
 
250.000₫
Bạn đã đăng ký thành công!
Email này đã được đăng ký